Nội dung chính của khoá học

Chương 1:  Khới động.

 1. Sẵn sàng.
 2. Bí mật đằng sau Lời Từ Chối.
 3. Hai sự thật.

Chương 2:  Nhận diện.

 1. Biểu Hiện của Thiếu Niềm Tin.
 2. Bán hàng cho Khách không có Tiền
 3. Bẻ gẫy Những Lời Từ Chối trước cả khi nó Xuất Hiện

Chương 3: Kỹ thuật xử lý từ chối.

 1. Vũ Khí Tối Thượng
 2. Kĩ Thuật Tái Cấu Trúc.
 3. Kỹ Thuật Cô Lập Vấn Đề.
 4. Câu Hỏi Lựa Chọn
 5. Nghệ Thuật IM LẶNG
 6. Kỹ Thuật 3F
 7. Kỹ Thuật Chạm Điểm G

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT XỬ LÍ TỪ CHỐI – BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ

Học phí : 3.000.000 vnđ

  Tác Giả/ Giảng viên: Chu Huy Hoàng

  Giám đốc phát triển Kinh Doanh Bigben Holiday – 1 công ty thuộc tập đoàn NovalandGroup

  Founder & CEO Jobhack Education – Tư duy phát triển Kỹ năng nghề nghiệp

  CEO Công ty cổ phần đào tạo VietFuture

  FEEDBACK CỦA HỌC VIÊN