Thông tin của khoá học

Đang cập nhật…

ĐĂNG KÝ KHOÁ COACHING 1-1

Học phí : Liên hệ

    Tác Giả/ Giảng viên: Chu Huy Hoàng

    Giám đốc phát triển Kinh Doanh Bigben Holiday – 1 công ty thuộc tập đoàn NovalandGroup

    Founder & CEO Jobhack Education – Tư duy phát triển Kỹ năng nghề nghiệp

    CEO Công ty cổ phần đào tạo VietFuture

    FEEDBACK CỦA HỌC VIÊN